Wie zijn we?

Autoparts 66 BV, gevestigd aan
Argonweg 6
3812 RB AMERSFOORT
NEDERLAND
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoparts 66 BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze webshop heeft niet de intentie en de mogelijkheid gegevens te verzamelen die betrekking hebben op bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, ras of godsdienst.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@auto-66.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autoparts 66 BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autoparts 66 BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Inactieve accounts: 5 maanden
  Inactieve accounts zijn accounts waarop niet is ingelogd of geen bestelling is geplaatst.
 • Bestellingen in behandeling: 10 dagen
  Bestellingen in behandeling zijn niet betaald en mogelijk ingetrokken door de klant.
 • Mislukte bestellingen: 10 dagen
  Mislukte bestellingen zijn niet betaald en mogelijk ingetrokken door de klant.
 • Geannuleerde bestellingen: 10 dagen
  Geannuleerde bestellingen zijn niet betaald en mogelijk geannuleerd door de klant. Indien geannuleerd door Autoparts 66 BV zal restitutie plaatsvinden indien de betaling reeds geschied is.
 • Voltooide bestellingen: 12 maanden
  Voltooide bestellingen blijven zichtbaar in uw account zolang de bewaartermijn niet verstreken is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autoparts 66 BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autoparts 66 BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@auto-66.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autoparts 66 BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autoparts 66 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@auto-66.nl.